28.08.2013. Prywatny teatrzyk kukiełkowy dla Cezara