OBSERWACJA PSA  W KIERUNKU WŚCIEKLIZNY

 

Informacje ogólne

 • Obserwacja psa w kierunku wścieklizny dotyczy każdego zwierzęcia, które pogryzło, pokąsało czy podrapało człowieka.
 • Obserwację wykonuje się zawsze gdy jest uzasadnione podejrzenie kontaktu śliny psa z krwią człowieka.
 • Obserwacja dotyczy wszystkich psów, które ugryzły człowieka - zarówno tych, które mają aktualne szczepienia w kierunku wścieklizny, jak i tych, które z rozmaitych przyczyn nie były na czas zaszczepione.
 

Czas trwania obserwacji

 • Obserwacja trwa 15 dni od daty pogryzienia/pokąsania/podrapania i najczęściej polega na 4 wizytach ze zwierzęciem w lecznicy.
 • Obserwację zwyczajowo przeprowadza się w dniu 0, 5, 10 i 15 od pogryzienia.
 • W przypadku zwierząt szczególnie agresywnych, za dodatkową opłatą, w wyznaczonych lecznicach można przeprowadzić obserwację stacjonarną. Zwierzę zawozi się tam wówczas w dniu 0 - czyli w dniu pogryzienia człowieka, i jeśli obserwacja daje wynik negatywny, odbiera się je w dniu 15-tym.
 

Obowiązki właściciela psa:

 • Obowiązek dostarczenia zwierzęcia na obserwację spoczywa na jego właścicielu.
 • W razie gdy właściciel psa/kota uchyla się od jego wypełnienia, może zostać ukarany mandatem i doprowadzony (dowieziony) wraz ze zwierzęciem przez Policję lub Staż Miejską do lecznicy weterynaryjnej.
 • Właściciel obserwowanego zwierzęcia jest zobowiązany do podania danych osoby pogryzionej - imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Warto o tym pamiętać i zapisać sobie te informacje.
 • Przez cały czas trwania obserwacji na właścicielu zwierzęcia spoczywa obowiązek zadbania o to, ogólnie rzecz ujmując, żeby zwierzęciu nic się nie stało i by zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych osób.
 • W przypadku śmierci zwierzęcia, należy zabezpieczyć zwłoki i dostarczyć je do ZHW (Zakładu Higieny Weterynaryjnej) w celu zbadania mózgu padłego zwierzęcia na obecność wtrętów wściekliznowych.


Wystawiane zaświadczenia:

 • Wystawia się zaświadczenie o rozpoczęciu obserwacji, następnie - zaświadczenia cząstkowe po każdej wizycie i zawsze na koniec - zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny.
 • Jeśli zwierzę nie było wcześniej szczepione, lub szczepienie się zdezakualizowało - w dniu zakończenia obserwacji podlega szczepieniu przeciwko wściekliźnie i dodatkowo dostaje zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 • Właściciel zwierzęcia, które pogryzło/pokąsało/podrapało człowieka dostarcza zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny do rejonowego oddziału SANEPID'u, oraz zawiadamia o wyniku obserwacji osobę pogryzioną.