Grupy krwi

Zwierzęta, tak jak ludzie mają różne grupy krwi. Posiadanie takiej, a nie innej grupy dziedziczy się po rodzicach.

 

Grupy krwi psów

U psów wyróżnia się 12 grup krwi. Nazywa się je uwzględniając występujące na krwinkach czerwonych, erytrocytarne antygeny powierzchniowe (DEA - dog erytrocit antigen). W związku z tym ustalono kilka grup psiej krwi, określanych mianem DEA 1.1, DEA 1.2, itd.

Ze względu na fakt, iż w osoczu krwi psiej jest mała zawartość alloprzeciwciał - przeciwciał do zwalczania obcych antygenów, to podczas pierwszej transfuzji nie ma jeszcze "bariery ochronnej" w organizmie biorcy, w postaci przeciwciał przeciwko antygenom grupowym dawcy. Przeciwciała powstają w skutek uczulenia po podaniu nieodpowiedniej transfuzji.
Nie każda krew dawcy wywołuje proces powstawania przeciwciał. Grupa krwi DEA 1.1 jest najsilniejsza antygenowo i przez to najbardziej istotna klinicznie.
Po podaniu DEA 1.1 (ujemnym) psom DEA 1.1 (dodatnich)
erytrocytów w ciągu 4-7 dni powstają przeciwciała i utrzymują się przez długi czas. Po ponownym kontakcie z DEA 1.1 dodatnią krwią występuje ostra reakcja hemolityczna. Aby do tego nie dopuścić psy DEA 1.1 ujemne powinny otrzymywać krew DEA 1.1 ujemną. Psy DEA 1.1 dodatnie mogą dostać krew zarówno DEA 1.1 dodatnią jak i DEA 1.1 ujemną.

A więc, najpóźniej PRZED transfuzją powinniśmy ustalić grupy krwi dawcy i krwi biorcy pod kątem istotnego antygenu DEA 1.1.


Stwierdzenie czy powyższy antygen występuje na powierzchni erytrocytów (DEA 1.1  "pozytywny" = DEA 1.1+) czy też jest nieobecny (DEA 1.1 "negatywny"= DEA 1.1-) pozwoli lekarzowi określić jaką krew zamówić, w razie potrzeby, w banku krwi dla Państwa pupila lub czy krew danego dawcy np. psa sąsiada jest dla Państwa pupilka bezpieczna.Jak oznaczyć grupę krwi?
Wystarczy zgłosić się do naszej przychodni ze swoim pupilem. Na miejscu pobierzemy od pacjenta około 1ml krwi z żyły i w ciągu kilkunastu minut dowiecie się czy Państwa pies jest nosicielem antygenu DEA 1.1+Piśmiennictwo:
E. Cote - "Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats"

Weterynaryjny Bank Krwi im. Milusia