Częstość zabiegów akupunktury i laseropunktury

dobierana jest indywidualnie, najczęściej:

  • 2 zabiegi w tygodniu przez 5 tygodni,
    • potem zabiegi przypominające raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc
  • w stanach ostrych, np. porażenie nerwu promieniowego,
    • na początku min. 3 x co 2 dni,
    • mogą również być konieczne zabiegi codzienne przez pierwsze dni po urazie