2014-12-06 Wziąłem udział w bardzo ciekawych warsztatach z praktycznej anestezjologii weterynaryjnej prowadzonych przez dr Piotra Skrzypczaka.
Bardzo szczegółowo została omówione i przećwiczone trudne przypadki anestezjologiczne - problemy związane ze znieczulaniem zwierząt starszych i sędziwych, psów ras brachycefalicznych, pacjentów pediatrycznych itp.
Omówione (i również przećwiczone w praktyce) zostały aspekty znieczulania wziewnego oraz znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe.